Strona w przygotowaniu

Przepraszamy

Strona w przygotowaniu

MOŻESZ WESPRZEĆ radka DOKONUJĄC indywidualnej WPŁATY
NA PONIŻSZE DANE:

FUNDACJA „ZŁOTOWIANKA”,
ul. Wojska Polskiego 2, 77-400 Złotów

Numer konta fundacji: SBL Zakrzewo
25 8944 0003 0002 7430 2000 0010
Koniecznie z dopiskiem: M/8, Radosław Marcinowski